A Médiatanács 838/2018. (VII. 24.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2018. január 1. - május 31.) – Hegyvidék Média Kft. (Hegyvidék Televízió)

Hatósági döntés dátuma: 2018. július 24.

A Médiatanács a Hegyvidék Média Kft. (Hegyvidék Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában.