A Médiatanács 936/2018. (VIII. 28.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2018. január 1. - május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan – Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna World Rádió)

Hatósági döntés dátuma: 2018. augusztus 28.

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Duna World Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2018. év március - május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 127.008,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.