A Médiatanács 1014/2018. (IX. 11.) számú döntése

A Médiatanács által a Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű hasznosítására 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2018. szeptember 11.

 1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2017. május 4-én közzétett, a Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes.
 2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás nyertese


  a VLNC FM Rádió Kft. pályázó

  az alábbi pontszámokkal

  Pályázó
  Javaslat
  Médiaszol-
  gáltatási
  díjajánlat
  (max. 20
  pont)
  Műsorterv (max. 33 pont /8+10+5+10/)
  Média-
  szol-
  gáltatási
  tapaszta-
  lat (max. 3
  pont)
  Kiegészítő
  médiaszol-
  gáltatás
  (max. 4
  pont)
  Összpont-
  szám
   
   
   
  A helyi
  közélettel
  foglalkozó, a
  helyi
  mindennapi
  életet segítő
  műsorszá-
  mok aránya
  az éjszakai
  órák (23.00-
  05.00) nélküli
  napi
  műsoridőben
  (max. 8 pont)
  A hírműsor-
  számok
  minimális
  aránya az
  éjszakai
  órák
  (23.00-
  05.00)
  nélküli
  napi
  műsoridő-
  ben
  (max. 10
  pont)
  A magyar
  zenei
  művek
  aránya a
  zenei
  művek
  közzété-
  telére
  szánt
  napi
  teljes
  műsor-
  időben
  (max. 5
  pont)
  Műsor-
  terv
  szubjek-
  tív
  értéke-
  lése
  (max. 10
  pont)
   
   
   
  VLNC
  FM
  Rádió
  Kft.
  értékelés
  20 pont
  8 pont
  10 pont
  5 pont
  10 pont
  0 pont
  3 pont
  56 pont
  Veszprém
  Rádió
  Kft.
  értékelés
  20 pont
  0 pont
  10 pont
  5 pont
  9 pont
  2 pont
  4 pont
  50 pont
  TURUL
  MÉDIA
  Kft.
  értékelés
  12 pont
  0 pont
  10 pont
  5 pont
  10 pont
  2 pont
  4 pont
  43 pont

   

 3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított VLNC FM Rádió Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást.
 4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.