A Médiatanács 1054/2018. (IX. 26.) számú döntése

Az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/38. hetében beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. szeptember 26.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/38. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja:

az iktatószám: MA-
ESCHERKÁROLY
2018-…/2018.
a kedvezményezett
neve
a megörökítendő esemény
megnevezése
a megítélt
támogatás (Ft)
15
B & L Line Kft.
Operaház restaurálása
1.810.000
a megítélt támogatás összesen:
1.810.000 Ft

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/38. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot nem részesíti támogatásban:

az iktatószám: MA-
ESCHERKÁROLY
2018-…/2018.
a pályázó neve
a megörökítendő esemény
megnevezése
16
DOKUMENTUMFILM-
STÚDIÓ Bt.
Apáink nyomában - Egy páratlan
találkozás Barcelonában

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/38. heti fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2018/38. heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt,
  • a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. szeptember 19-ei ajánlása