A Médiatanács 1109/2018. (X. 11.) számú döntése

A Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű hasznosítására 2018. július 20-án közzétett pályázati felhívásra 2018. augusztus 31-én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata

Hatósági döntés dátuma: 2018. október 11.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2018. július 20-án közzétett, a Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a GONG RÁDIÓ Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított GONG RÁDIÓ Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Kecel 99,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.