A Médiatanács 1158/2018. (X. 16.) számú döntése

Bejelentés a Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2018. szeptember 20. napján sugárzott „Páholy” című műsorszámával kapcsolatban

Hatósági döntés dátuma: 2018. október 16.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának a Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2018. szeptember 20. napján sugárzott „Páholy” című műsorszámában történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát.