A Médiatanács 1169/2018. (X. 30.) számú döntése

Az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/42. hetében beérkezett pályázat bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. október 30.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/42. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja:

az iktatószám: MA-
ESCHERKÁROLY
2018-…/2018.
a kedvezményezett
neve
a megörökítendő esemény
megnevezése
a megítélt
támogatás (Ft)
18
Krea-TV Kft.
Interjú készítése Baránszky
Tiborral "
A félelem nélküli ember"
című dokumentumfilmhez
1.500.000
a megítélt támogatás összesen:
1.500.000 Ft

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/42. heti fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázót,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2018/42. heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt,
  • a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. október 18-ai ajánlása