A Médiatanács 1196/2018. (X. 30.) számú döntése

A Rádió 1–hálózat 2018. július 23-29. közötti működésének vizsgálata [a Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett FM 95 – Rádió 1 Debrecen állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 95,0 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2018. október 30.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiacentrum Debrecen Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az FM 95 – Rádió 1 Debrecen állandó megnevezésű adóján a 2018. július 23-29. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 50.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató FM 95 – Rádió 1 Debrecen állandó megnevezésű adóján a 2018. július 23-29. közötti időszakban tizennégy (14) alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől.