A Médiatanács 1207/2018. (XI. 6.) számú döntése

Az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/44. hetében beérkezett pályázat bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 6.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/44. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja:

az iktatószám: MA-
ESCHERKÁROLY

2018-…/2018.
a kedvezményezett
neve
a megörökítendő esemény
megnevezése
a megítélt
támogatás (Ft)
19
Külső Magyarok Kft.
Erdély és Románia „uniójának”
100 éves évfordulója,
2018. december 1.
2.000.000
a megítélt támogatás összesen:
2.000.000 Ft

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/44. heti fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázót,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2018/44. heti eredményéről szóló közleményt,
  • a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. október 31-ei ajánlása