A Médiatanács 1230/2018. (XI. 13.) számú döntése

Az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/45. hetében beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2018. november 13.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás keretösszegét 5.000.000 Ft-tal megemeli a 2018. évi kötelezettségvállalással még nem terhelt forrás terhére.

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/45. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja:

az iktatószám: MA-
ESCHERKÁROLY
2018-…/2018.
a kedvezményezett
neve
a megörökítendő esemény
megnevezése
a megítélt
támogatás (Ft)
20
Filmdzsungel Kft.
A Duna rejtett kincsei
1.350.000
a megítélt támogatás összesen:
1.350.000 Ft

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/45. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot nem részesíti támogatásban:

az iktatószám: MA-
ESCHERKÁROLY
2018-…/2018.
a pályázó neve
a megörökítendő esemény
megnevezése
21
Salamandra Film Kft.
Egy elfeledett színházi polihisztor -
Hegedűs Tibor életműve

4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/45. heti fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2018/45. heti eredményéről, a keretemelésről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt,
  • a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. november 9-ei ajánlása