PC/7652-19/2018. számú határozat: a Magyar Telekom Nyrt. átengedési referenciaajánlata (MARUO) jóváhagyásának tárgyában

2018. december 4.

Tárgy: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/7652-19/2018. számú, a Magyar Telekom Nyrt. átengedési referenciaajánlata (MARUO) jóváhagyásának tárgyában hozott határozata

(A jóváhagyott referenciaajánlat a jobb oldalon látható, „Kapcsolódó dokumentumok” dobozból tölthető le.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 67/A. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Magyar Telekom Nyrt. által a PC/17915-64/2017. és PC/17920-64/2017. számú határozatnak való megfelelés érdekében benyújtott  átengedési referenciaajánlat jóváhagyásának tárgyában hozott határozatát, valamint a 2019. január 1-jétől hatályos, jóváhagyott referenciaajánlatot (MARUO).

A határozatban üzleti titokként megjelölt adatok a PC/7652-18/2018. számú határozatban szerepelnek.