A Médiatanács 1354/2018. (XII. 11.) számú döntése

A Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2016. december 15-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2018. december 11.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2016. december 15-én közzétett, a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.11.3.4. pontja alapján az LB Rádió Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított LB Rádió Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Keszthely 99,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.