A Médiatanács 1379/2018. (XII. 18.) számú döntése

Bejelentés a Magyar Idők napilapban és az azonos című online sajtótermékben 2018. október 17-én megjelent Fagyhalál című cikk miatt [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2018. december 18.

A Médiatanács a melléklet végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít a Médiatartalom-szolgáltatóval szemben az Smtv. 17. § (2) bekezdésének vélelmezett megsértése tárgyában a Magyar Idők címen megjelenő nyomtatott, és az azonos című – a magyaridok.hu és magyaridok.com webcímen elérhető – internetes sajtótermékben egyaránt 2018. október 17-én megjelent Fagyhalál című cikk közzététele miatt.

A Médiatanács továbbá felhívja a Médiatartalom-szolgáltatót, hogy a tényállás teljes körű tisztázása érdekében a végzés közlésétől számított 10 napon belül tegye meg nyilatkozatát a vélelmezett jogsértéssel kapcsolatban.