A Médiatanács 36/2019. (I. 15.) számú döntése

Az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás beadási és bírálati szakaszának lezárásáról

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárásban a Mecenatúra Igazgatóság további pályázatokat nem vehet át.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás beadási és bírálati szakaszának lezárásáról szóló közleményt,
  • a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
  • a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.