A Médiatanács 58/2019. (I. 15.) számú döntése

Bejelentés a Ripost címmel megjelenő napilap 2018. november 9-ei lapszámában, illetve a www.ripost.hu internetes sajtótermékben ugyancsak 2018. november 9-én publikált „Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?” című cikk miatt [az Smtv. 14. § (2) bekezdés, valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 15.

A Médiatanács a melléklet végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít a Médiatartalom-szolgáltatóval szemben az Smtv. 17. § (2) bekezdésének vélelmezett megsértése tárgyában a Ripost címen megjelenő nyomtatott és a www.ripost.hu címen elérhető internetes sajtótermékben egyaránt 2018. november 9-én megjelent „Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?” című cikk közzététele miatt, valamint kötelezi a Médiatartalom-szolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.