PC/7642-24/2018. számú határozat: az Invitel Távközlési Zrt. átengedési referenciaajánlata (INRUO) jóváhagyásának tárgyában

2019. január 25.

Tárgy: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/7642-24/2018. számú, az Invitel Távközlési Zrt. átengedési referenciaajánlata (INRUO) jóváhagyásának tárgyában hozott határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 67/A. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi az Invitel Távközlési Zrt. által a PC/17915-64/2017. és PC/17920-64/2017. számú határozatnak való megfelelés érdekében benyújtott  átengedési referenciaajánlat jóváhagyásának tárgyában hozott határozatát, valamint a 2019. február 1-jétől hatályos, jóváhagyott referenciaajánlatot (INRUO).

A határozatban üzleti titokként megjelölt adatok a PC/7642-23/2018. számú határozatban szerepelnek.