A Médiatanács 104/2019. (I. 29.) számú döntése

A NEUMANNJÁNOS2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Külső Magyarok Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 29.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1139/2017. (X. 24.) számú döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Külső Magyarok Kft. „Tiltott kastélyok 6. – Marosújvári Telekiek” című, MA-NEUMANNJÁNOS2017-46/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. szeptember 28-ára, a beszámolási határidő 2019. november 12-ére történő módosításához, valamint ahhoz, hogy a kedvezményezett a közszolgálati tartalmat 40 perc hosszúságú időtartamban készítse el, továbbá hogy a közzétételt vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a 40 perc időtartamú közszolgálati tartalmat tegye közzé, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.