A Médiatanács 114/2019. (I. 29.) számú döntése

A Szerdahelyi József Nonprofit Kft. (Hódmezővásárhely 44. csatorna – Vásárhelyi TV) helyi kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató ideiglenes hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 29.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint a döntéshozatal napjával hozzájárul a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. Hódmezővásárhely 44. csatorna helyi audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében kötött ideiglenes hatósági szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.