A Médiatanács 161/2019. (II. 12.) számú döntése

A Médiatanács által a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. június 1-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes LB Rádió Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2019. február 12.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2018. június 1-én közzétett Pályázati Felhívással a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 9/2019. (I. 8.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az LB Rádió Kft., és PJ/17983‑8/2018. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi az LB Rádió Kft.-vel a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használata tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.