A Médiatanács 170/2019. (II. 12.) számú döntése

A MEDIORIX Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Rádió Szarvas állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Szarvas 105,4 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. november 20-26. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2019. február 12.

A Médiatanács megállapítja, hogy a MEDIORIX Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Rádió Szarvas állandó megnevezésű adóján a 2018. november 20-26. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.