A Médiatanács 217/2019. (II. 19.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2018. június 1. - december 31.) [Szentendrei Médiaközpont Kft. (TV Szentendre)]

Hatósági döntés dátuma: 2019. február 19.

A Médiatanács a Szentendrei Médiaközpont Kft. (TV Szentendre) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában.