A Médiatanács 309/2019. (III. 12.) számú döntése

A Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. november 23-án közzétett pályázati felhívásra 2019. január 10-én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata

Hatósági döntés dátuma: 2019. március 12.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2018. november 23-án közzétett, a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Dabas 93,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.