A Médiatanács 362/2019. (III. 26.) számú döntése

A PANNON-SOPRON Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Sopron 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában

Hatósági döntés dátuma: 2019. március 26.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint a PANNON-SOPRON Kft. kérelmét az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasítja.