A Médiatanács 385/2019. (III. 26.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2018. június 1. - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [RÁDIÓ HORIZONT Kft. (RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS)]

Hatósági döntés dátuma: 2019. március 26.

A Médiatanács a RÁDIÓ HORIZONT Kft. médiaszolgáltató RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2018. év december 3. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben.