A Médiatanács 425/2019. (IV. 2.) számú döntése

A Médiatanács által a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2019. április 2.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2018. október 12-én közzétett, a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Karc FM Média Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Székesfehérvár 106,6 MHz rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
  4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Székesfehérvár 106,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.