MN/6013-4/2018. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., Duna TV – 2017. december 25. és M5 – 2017. október 4.)

Hatósági döntés dátuma: 2018. március 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (1016 Budapest, Naphegy tér 8. 2. em., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott MN/6013/2018. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. december 25-én, valamint az M5 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. október 4-én a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint október hónapban 1, december hónapban 2, összesen három (3) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést – és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám, filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót

300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2017. november 9-én, a Duna World médiaszolgáltatásában 2017. október 2-án, november 17-én, december 2-án és 18-án, az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. október 5-én, november 11-én, valamint az M3 médiaszolgáltatásában 2018. október 23-án és  december 21-én, továbbá az M5 médiaszolgáltatásában 2017. október 10-én és 20-án, november 15-én és 25-én, valamint december 27-én jelen határozat mellékletében foglaltak szerint október hónapban 9, november hónapban 7, december hónapban 4, összesen húsz (20) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót

2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az M5 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. október 10-én közzétett „Sonyboy Trilógia – Nyugattól Keletre, avagy a média diszkrét bája” című műsorszám közzétételével nem sértette meg a fentebb hivatkozott törvényi rendelkezést.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2017. december 3-án jelen határozat mellékletében foglaltak szerint összesen egy (1) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson, ezért a Médiaszolgáltatót

70.000,- Ft, azaz hetvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2017. november 9-én, 18-án, a Duna World médiaszolgáltatásában 2017. november 12-én, december 24-én az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. október 24-én, november 11-én, 18-án, december 12-én és 17-én, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. november 1-jén, továbbá az M4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. október 17-én, december 4-én, az M5 médiaszolgálgatásában 2017. október 4-én, jelen határozat mellékletében foglaltak szerint október hónapban 5, november hónapban 8, december hónapban 6, összesen tizenkilenc (19) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

1.900.000,- Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.