MN/32901-5/2018. számú végzés: kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárás megszüntetése (Hír TV Zrt., Hír TV, „Magyarország élőben”, 2018. december 20.)

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 7.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Személyes adat (Személyes adat a továbbiakban: Kérelmező) részéről érkezett, a HÍR TV Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) HÍR TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. december 20-án 6 órai kezdettel sugárzott „Magyarország élőben” című műsorszám tekintetében előterjesztett, 2018. december 21-én iktatott kiegyensúlyozottsági kérelem alapján 2018. december 22-én indult közigazgatási hatósági eljárást

m e g s z ü n t e t i.

Jelen végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1055 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. Az eljárás illetékmentes. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak kézhezvételét követő negyven napon belül bírálja el.