MN/3577-4/2019. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., Duna, Duna World, M1, M2, M3, M4, M5)

Hatósági döntés dátuma: 2019. március 19.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (1038 Budapest, Bojtár u. 41-47., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott MN/3577/2019. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. december 2-án, 7-én, 13-án, valamint a Duna World médiaszolgáltatásában 2018. december 7-én, 12-én, továbbá az M1 médiaszolgáltatásában 2018. november 2-án, 8-án, 18-án és 26-án, december 5-én, 11-én és 15-én, az M2 médiaszolgáltatásában 2018. december 6-án és 14-én, valamint az M3 médiaszolgáltatásában 2018. december 3-án, 8-án, az M4 médiaszolgáltatásában 2018. október 23-án, december 5-én, 10-én, 12-én és 16-án, valamint az M5 médiaszolgáltatásában 2018. október 11-én, december 1-jén, 6-án 14-én és 19-én jelen határozat mellékletében foglaltak szerint október hónapban 2, november hónapban 21, december hónapban 49, összesen hetvenkettő (72) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést – és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám, filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót

10.080.000,- Ft, azaz tízmillió-nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2018. október 24-én, november 23-án, a Duna World médiaszolgáltatásában 2018. december 12-én, 17-én, az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. október 6-án és 26-án, november 8-án, továbbá az M2 médiaszolgáltatásában 2018. október 20-án, az M4 médiaszolgáltatásában 2018. október 1-jén és 6-án, november 15-én, december 16-án és 27-én,  valamint az M5 médiaszolgáltatásában 2018. október 11-én, december 1-jén, 6-án és 14-én, jelen határozat mellékletében foglaltak szerint október hónapban 12, november hónapban 4, december hónapban 11 összesen huszonhét (27) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót

3.780.000,- Ft, azaz hárommillió-hétszáznyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. október 16-án, a Duna World médiaszolgáltatásában 2018. november 5-én, az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. október 6-án, 26-án, november 8-án, 18-án 26-án, december 5-én, továbbá az M4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. november 3-án, december 16-án az M5 médiaszolgáltatásában 2018. november 25-én, december 19-én a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint október hónapban 5, november hónapban 8, december hónapban 3 összesen tizenhat (16) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

2.240.000,- Ft, azaz kettőmillió-kettőszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.