Az NMHH Hivatalának BJ/1514-2/2018. számú határozata adatváltozás tudomásul vételéről (Echo Hungária TV Zrt., Echo TV)

Hatósági döntés dátuma: 2018. január 24.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. (1145 Budapest, Törökőr u. 78.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) ECHO TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban (a médiaszolgáltató székhelye, a vezető tisztségviselő, a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt, valamint a társaság képviseletére jogosult személyek, a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága) bekövetkezett változásokat a Médiaszolgáltató 2018. január 17-én érkezett kérelme alapján hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.