Az NMHH Hivatalának BJ/1994-2/2018. számú határozata adatváltozás tudomásul vételéről (New Wave Media Group Zrt., Life Tv)

Hatósági döntés dátuma: 2018. január 24.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a New Wave Media Group Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Life Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban (a médiaszolgáltató neve, székhelye, cégjegyzékszáma, a vezető tisztségviselő, a társaság képviseletére jogosult személy, a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága) bekövetkezett változásokat a Médiaszolgáltató 2018. január 16-án érkezett kérelme alapján hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.