Az NMHH Hivatalának BJ/2741-2/2018. számú határozata adatváltozás tudomásul vételéről (HírTV Zrt., Hír TV)

Hatósági döntés dátuma: 2018. február 1.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a HírTV Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Hír TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásában 2018. január 10. napján bekövetkezett módosulást (a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága) – a Médiaszolgáltató 2018. január 30-án érkeztetett kérelmében foglaltaknak helyt adva – hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.