A Médiatanács 515/2019. (IV. 30.) számú döntése

A HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 235 Film Kft. költségvetés és finanszírozási terv módosítási kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2019. április 30.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú döntésével a kisjáték filmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 235 Film Kft. „Liga” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-5/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a Nemzeti Filmirodát.