Az NMHH Hivatalának BJ/8743-4/2018. számú határozata adatmódosulás tudomásul vételéről és médiaszolgáltatási díj felülvizsgálatáról (Barcika Art Kft., Kolor TV)

Hatósági döntés dátuma: 2018. május 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a BARCIKA ART Kft. (3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) KOLORTV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban (a bejelentett előfizetők száma) bekövetkező változásokat a Médiaszolgáltató 2018. április 5-én és 2018. május 4-én érkezett beadványai alapján hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti, egyúttal egyrészt helyire módosítja a médiaszolgáltatás vételkörzetét, másrészt Üzleti titok ,- Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg a Médiaszolgáltató által fizetendő médiaszolgáltatási díjat.