Az NMHH Hivatalának BJ/13537-2/2018. számú határozata adatmódosulás tudomásul vételéről (Digital Media and Communications Zrt., Story5)

Hatósági döntés dátuma: 2018. május 22.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) STORY5 állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban (a médiaszolgáltató székhelye, a vezető tisztségviselő, illetve a társaság képviseletére jogosult személy, a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága, a médiaszolgáltatás állandó megnevezése) bekövetkező változásokat a Médiaszolgáltató 2018. május 14-én érkezett kérelme, valamint a Cégbíróság által bejegyzett változások alapján hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.