Az NMHH Hivatalának BJ/15040-2/2018. számú határozata adatmódosulás tudomásul vételéről (HírTV Zrt., Hír TV)

Hatósági döntés dátuma: 2018. június 18.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a HírTV Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Hír TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban (a vezető tisztségviselő illetve, a társaság képviseletére jogosult személyek közül törlésre került Pauwlik László) 2018. május 29. napjától bekövetkező változásokat a Médiaszolgáltató 2018. június 4-én érkezett kérelme alapján hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.