Az NMHH Hivatalának BJ/16502-2/2018. számú határozata adatmódosulás tudomásul vételéről (LP Média Kft., Hatoscsatorna)

Hatósági döntés dátuma: 2018. június 20.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) az LP Média Kft. (1165 Budapest, Pilóta u. 16.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) „hatoscsatorna” állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásában bekövetkezett módosulásokat (terjesztéssel érintett települések neve; a műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve; a bejelentett előfizetők összesített száma) – a Médiaszolgáltató 2018. június 19-én érkeztetett kérelmében foglaltaknak helyt adva – hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.