Az NMHH Hivatalának BJ/22932-2/2018. számú határozata adatmódosulások tudomásul vételéről (Echo Hungária TV Kft., Echo TV)

Hatósági döntés dátuma: 2018. szeptember 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. (1149 Budapest, Angol u. 65-69.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) ECHO TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban (a vezető tisztségviselő, illetve a társaság képviseletére jogosult személy, a bejelentett előfizetők száma, a terjesztéshez használt elektronikus hírközlőhálózat típusa, a közszolgálati műsorszámok közlésére, valamint a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje) bekövetkezett változásokat a Médiaszolgáltató 2018. szeptember 5-én érkezett kérelme alapján hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti, egyúttal Üzleti titok ,- Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg a Médiaszolgáltató által fizetendő médiaszolgáltatási díjat.

A Hivatal a Médiaszolgáltató ECHO TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal tartja nyilván:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. (1149 Budapest, Angol u. 65-69.);

b) Cégjegyzékszáma: 01-10-045204;

c) A médiaszolgáltatás jellege: kereskedelmi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő neve és címe: Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla (8086 Felcsút, Fő u. 311/5.), Bálint Istvánné (2060 Bicske, Béke u. 24.), Siklósiné Zsohár Melinda Tünde (8087 Alcsútdoboz, Rézhegy u. 002346.), Dr. Egyediné Dr. Páricsi Orsolya (2475 Kápolnásnyék, Vasvári u. 33. TT/6. ép.), Farkas-Rylewski Boglárka (2089 Telki, Szarvas u. 4.);

g) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és címe: Személyes adat ;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

a társaság képviseletére jogosult személy neve, és címe: Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla (8086 Felcsút, Fő u. 311/5.), Bálint Istvánné (2060 Bicske, Béke u. 24.), Siklósiné Zsohár Melinda Tünde (8087 Alcsútdoboz, Rézhegy u. 002346.), Dr. Egyediné Dr. Páricsi Orsolya (2475 Kápolnásnyék, Vasvári u. 33. TT/6. ép.), Farkas-Rylewski Boglárka (2089 Telki, Szarvas u. 4.);

a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Talentis Group Zrt. (100%);

i) A Médiaszolgáltatónak közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, a Magyar Köztársaság területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: országos médiaszolgáltatás;

k) A bejelentett előfizetők száma: Üzleti titok ;

l) A terjesztéshez használt elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő hálózat, műholdas adatátvitel, IPTV, DVB-T;

m) A médiaszolgáltatás műsorideje: Üzleti titok ;

n) Képújság műsorideje: Üzleti titok ;

o) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: ECHO TV;

p) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

napi: Üzleti titok heti: Üzleti titok havi: Üzleti titok ;

q) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

napi: Üzleti titok heti: Üzleti titok havi: Üzleti titok ;

r) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: Üzleti titok ;

s) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): Üzleti titok ;

t) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: Üzleti titok ;

u) Kiegészítő médiaszolgáltatás: Üzleti titok ;

v) A médiaszolgáltatási díj mértéke a 2018. évi árszinten: Üzleti titok ,- Ft + ÁFA / év.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.