A Médiatanács 555/2019. (V. 14.) számú döntése

A NEUMANNJÁNOS2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2019. május 14.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1139/2017. (X. 24.) számú döntésével új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM Kft. „Szembenézés” című, MA-NEUMANNJÁNOS2017-38/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. szeptember 30-ára, valamint a beszámolási határidő 2019. november 15-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.