A Médiatanács 647/2019. (V. 28.) számú döntése

A Médiatanács által a Göd 97,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. január 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes FM 4 Rádió Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2019. május 28.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2019. január 25-én közzétett Pályázati Felhívással a Göd 97,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 517/2019. (IV. 30.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az FM 4 Rádió Kft., és PJ/7352‑6/2019. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi az FM 4 Rádió Kft.-vel a Göd 97,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a médiaszolgáltató Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítéseként.