A Médiatanács 878/2019. (VII. 16.) számú döntése

A rádiós médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség teljesítésének vizsgálata a 2018. évben (Magyar Katolikus Rádió Alapítvány – Szent István Rádió és Szent István Rádió 96,4)

Hatósági döntés dátuma: 2019. július 16.

A Médiatanács a 701/2019. (VI. 4.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány rádiós médiaszolgáltató Szent István Rádió és Szent István Rádió 96,4 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásaiban a 2018. év vonatkozásában – figyelemmel az Mttv. 22. § (6) bekezdésében foglaltakra – megsértette az Mttv. 21. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti, az öt évnél nem régebben nyilvánosságra került vagy öt évnél nem régebben készült magyar zenei művekre, illetve hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 54.054,- Ft bírsággal sújtja.