A Médiatanács 952/2019. (VII. 23.) számú döntése

A 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2019. július 23.

  1. A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv – körzeti) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 105.000,- Ft bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és a 2018. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a Médiatanács részére.