A Médiatanács 966/2019. (VII. 23.) számú döntése

A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Sátoraljaújhely 55. csatorna)]

Hatósági döntés dátuma: 2019. július 23.

A Médiatanács a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Sátoraljaújhely 55. csatorna) helyi audiovizuális médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, valamint a hatósági szerződésében rögzített 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján 37.500,- Ft bírsággal sújtja.