A Médiatanács 1039/2019. (IX. 3.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Manna Vision Media Kft. (Manna FM)]

Hatósági döntés dátuma: 2019. szeptember 3.

A Médiatanács a Manna Vision Media Kft. médiaszolgáltató Manna FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év február 4. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben.