A Médiatanács 1080/2019. (IX. 3.) számú döntése

A Media Vivantis Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 126-130.) médiaszolgáltató kérelme Ozone Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban

Hatósági döntés dátuma: 2019. szeptember 3.

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – 2019. szeptember 6. napjától közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el a Media Vivantis Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 126-130.) médiaszolgáltató Ozone Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.