A Médiatanács 1113/2019. (IX. 10.) számú döntése

A FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART Stúdió Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2019. szeptember 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1305/2017. (XI. 28.) számú döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART Stúdió Kft. „A mayerlingi rejtély” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2018-4/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2020. június 30-ára, a beszámolási határidő 2020. augusztus 14-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. november 30-ára történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.