A Médiatanács 1181/2019. (IX. 30.) számú döntése

A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (vételkörzet: Budapest 96,4 MHz) állandó megnevezésű, körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. május hónapban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2019. szeptember 30.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésnek 835 alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, az általa üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. április 25-e és június 16-a közötti időszakban sugárzott műsora vonatkozásában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 napon belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.