A Médiatanács 1206/2019. (X. 8.) számú döntése

A Médiatanács által a Paks 107,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes ALISCA NETWORK Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2019. október 8.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Paks 107,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használatára május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban az 1176/2019. (IX. 30.) határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az ALISCA NETWORK Kft., és PJ/17231‑6/2019. végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglalt hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a nyertessé nyilvánított ALISCA NETWORK Kft.-vel a Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használata tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, és egyúttal az ALISCA NETWORK Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi az ALISCA NETWORK Kft. Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás).