A Médiatanács 1259/2019. (XI. 5.) számú döntése

A RADIOALLANDO2019 pályázati eljárás bírálóbizottsági elnökének megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2019. november 5.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2019 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság elnökévé Dr. Kamondi Mónikát választja meg.

A bírálóbizottsági elnök megbízatásának időbeli hatálya 2019. november 5-étől 2020. február 28-áig tart.

A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök megbízási díja a fordulónkénti teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra támogatási csoportvezetőjét, hogy

  1. döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági elnököt,
  2. a megbízási szerződést és összeférhetetlenségi nyilatkozatot az elfogadottak szerint kösse meg,
  3. 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság kiegészítésének honlapon történő közzétételéről.