A Médiatanács 1260/2019. (XI. 5.) számú döntése

A TVALLANDO2019 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjának megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2019. november 5.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2019 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává Dr. Kamondi Mónikát választja meg.

A bírálóbizottsági tag megbízatásának időbeli hatálya 2019. november 5-étől 2020. március 15-éig tart.

A Médiatanács a bírálóbizottsági tag megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági tag megbízási díja a fordulónkénti teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra támogatási csoportvezetőjét, hogy

  1. döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagot,
  2. a megbízási szerződést és összeférhetetlenségi nyilatkozatot az elfogadottak szerint kösse meg,
  3. 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság kiegészítésének honlapon történő közzétételéről.