A Médiatanács 1314/2019. (XI. 19.) számú döntése

A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2019. IV. negyedév) [az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése - DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt.]

Hatósági döntés dátuma: 2019. november 19.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzéstervezet elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt.-vel szemben (a továbbiakban: Médiaszolgáltató), a 2019. október 8-án közzétett Story4, TV4, Film4 és Galaxy4 csatorna internetes honlapjain a műsoraikat közlő tartalommal kapcsolatban, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.